Biluthyrningsvillkor

Grundförsäkring (ingår i priset)

Kollisionsskadeståndsavbrott (C.D.W.) – Reducerar hyresgästens ansvar för skador på bilen upp till beloppet av överskottet,

a) För bilgrupper A1, B1, Maximal kostnad 500 euro.
b) För bilgrupper C, C2, G, maxavgift 700 €.
c) För bilgrupper C1, D, D2, G2, maxavgift 800 €.
d) För bilgrupper Ε, H, R, I2, maxavgift 1000 €.
e) för bilgrupper F, I, I, J, J1, J2, K, K1, K2, K3, S, S1, S2, S3, maximal kostnad 1500 euro.

Överskottet är reserverat för uthyrningsperioden med ett kreditkort som måste utfärdas i förarens namn och återbetalas till fullo efter utgången av hyresperioden om ingen skada uppstått. Grundförsäkringen täcker inte skador på undersidan av bilen, däck och kristallbrott.

Frivillig försäkring

Full Kollisionsskador Avskrivning med ingen överskott (F.D.W.).

– Hyresgästen kan vara fullständigt befriad från ovan nämnda C.D.W. överskott med en överkomlig premie per dag,
a) För bilgrupper A1, B1, C, G, daglig premie kostar 6 €.
b) För bilgrupper C1, D, D2, G2, dagliga premie kostar 7 €.
c) För bilgrupper C2, E, G3, H, I2, J, R, S, daglig premie kostar € 8.
d) För bilgrupper F, I, I1, S1, S2, S3, J1, J2, J3, K, K1, K2, K3, daglig premie kostar 10 euro.

Med det här paketet Inga kreditkortbehov. Vi behöver inte förhandla något belopp som garanti.
Denna försäkring täcker skador på undersidan av bilen, däck och kristallbrott. (W.U.G. Insurance).

Ansvarsförsäkring (TPI)

Du är försäkrad i händelse av skada eller förstörelse av annans egendom som inte omfattar hyresmannen och passagerarna.

Personlig olycksfallsförsäkring (PAI)

Personlig olycksfallsförsäkring täcker kostnader för sjukhusvård och, i allmänhet, alla medicinska kostnader för både förare och passagerare i fordonet.

Stöldskydd (TP)

Du befrias helt från ekonomiskt ansvar i händelse av stöld av fordonet. Dina personliga tillhörigheter omfattas inte.

Brandförsäkring

Brandförsäkring täcker skador på hyrbilen genom brand, blixtnedslag eller explosion.

Inget försäkringsskydd

  • När föraren är påverkad av alkohol eller droger.
  • Efter en olycka om föraren inte stannar och inte vidtar nödvändiga åtgärder, såsom att informera vårt företag, trafikpolisen (100), att få namn och adress på de inblandade i olyckan och inte flyttar bilen från den punkt där olyckan ägde rum innan företrädare för försäkringsbolaget eller trafikpolisens anländer.
  • När hyresmannen använder bilen för felaktiga och olagliga ändamål, till exempel. Smuggling, stöld, olaglig transport av föremål och varor.
  • När föraren inte deklareras på hyresavtalet.
  • Föraren använder bilen för någon typ av racing eller tävling.
  • Skador på fordonet på grund av terrängkörning (väg utan asfalt, stränder, berg osv).
  • Fordonet används i strid med trafikreglerna (t.ex. vägskyltar, hastighetsbegränsningar, vägriktning).

Förarens ålder

Alla förare måste ha fyllt 21 och innehaft körkort i minst 12 månader för att hyra en bil i kategorierna A, B och C. För hyrbilar i andra kategorier måste föraren vara minst 23 år gammal och ha haft ett körkort i minst 24 månader.

Körkort

Ett giltigt nationellt körkort krävs tillsammans med ditt ID. För medborgare utanför EU krävs ett internationellt körkort.

Beräkning av hyreskostnader

Hyreskostnader beräknas på en 24-timmars basis plus en 2-timmarsperiod räknat från returtiden för fordonet. Efter 2 timmar kommer en extra dag att debiteras.

Villkor för körning

Föraren måste följa den grekiska trafiklagen.
Kör försiktigt och uppmärksamt och aldrig under påverkan av alkohol eller droger eller dåligt psykiskt tillstånd som kommer att påverka körningen.

Föraren FÅR INTE använda bilen för terräng- och strandkörning. Skador på bilens underrede på grund av grov vårdslöshet eller skadlig användning täcks inte av någon försäkring och debiteras föraren. Terrängkörning är endast tillåten i fyrhjulsdrivna jeepar.
I händelse av att en varningslampa på bilens display tänds ska du kontakta oss omgående så att vi kan ge dig rätt instruktioner.
Under inga omständigheter får någon annan som inte är registrerad i hyreskontraktet och utan att informera företaget tillåtas att köra fordonet.

Beräkning av hyreskostnader

Hyreskostnader beräknas på en 24-timmars basis plus en 2-timmarsperiod räknat från returtiden för fordonet.
Efter 2 timmar kommer en extra dag att debiteras.

Ändra eller avboka reservation

För eventuella ändringar eller annullering av bokningen bör kunden informera lämplig bokningsavdelning minst 24 timmar före början på uthyrningen.

Bilmodell & grupp

Bilmodellen är vägledande och endast bilgruppen bekräftas. I speciella fall när tillgänglighet inte finns kommer vi att erbjuda dig en bil från en större grupp utan extra kostnad.

Återlämning av bilen före utgången av hyresperioden

Ingen del av beloppet återbetalas om fordonet returneras tidigare än i slutet av hyresperioden.

Bränslepolicy

Du måste lämna tillbaka bilen med samma mängd bränsle som den hade när du hämtade ut den. Om fordonet returneras med extra bränsle, så återbetalas inte värdet av det bränslet.

Geografiska begränsningar

Användningen av fordonet är ENDAST för ön Rhodes.

Körsträcka

Det finns ingen begränsning på körsträckan för varje uthyrningsdag.

Böter och överträdelser

Administrativa sanktioner till följd av trafikförseelser som begåtts under hyrestiden av bilen belastas hyresmannen i sin helhet och bolaget måste informeras. Om boten upptäckts i efterhand och efter utgången av hyresavtalet, så kommer förseelsen att debiteras hyresmannen.

Förlust av nyckel

Vid förlust av nyckel måste du kontakta oss omedelbart så att vi kan förse dig med reservnycklar. Kostnaden för att ersätta nyckeln kommer att debiteras hyresmannens och omfattas inte av någon försäkring.

Extra förare

Du har möjlighet att ange en extra förare på hyreskontraktet utan extra kostnad. Den 3:e föraren kommer att bli debiterad med €2 / dag.

Barnstolar

Två typer av barnstolar finns:

  • Barnstol – Lämplig för barn upp till 3 år mot en extra avgift på €2 / dag.
  • Barnkudde – Lämplig för barn över 4 år mot en extra avgift på €2 / dag.

GPS satellitnavigering

Vi har moderna GPS-modeller med de senaste kartuppdateringarna på engelska för att lätt hitta dina destinationer. Du sparar både tid och pengar (bränslekostnad). Daglig avgift €8.

Betalning av hyran sker kontant eller med kredit-/betalkort (ingen deposition krävs). I särskilda fall kan du behöva göra en deposition för att bekräfta din bokning (du kommer att informeras i förväg av vår bokningsavdelning).