Integritetspolicy

Skydda kundens integritet är mycket viktigt för MONZA Hyr bil (nedan kallad MONZA). På denna sida beskrivs tydligt företagspolicy för att hjälpa kunderna att förstå hur personlig information förvärvas, används och skyddas på MONZA Hyrbils webbplats (nedan kallad “denna webbplats”).

Personlig information som tillhandahålls av våra kunder

MONZA ber kunder att ge namn, födelsedatum, kön, adress, telefonnummer, e-postadress och körkort nummer för att företaget ska kunna ge information om våra produkter och tjänster. Vidare tillhandahåller vi när det gäller information till kunderna när vi begär andra personuppgifter än de som anges ovan, men sådan icke väsentlig information erhålls endast efter att kundens samtycke har givits.

IP-adress, cookies och webbbeacons

För att hantera denna webbplats samlar MONZA de IP-adresser som används av kundens datorer när de är anslutna till Internet. IP-adresser som samlas in av vår webbserver används endast för en lämplig och säker hantering och drift av tjänster som erbjuds på denna webbplats, förhindrar obehörig åtkomst och, om det uppstår problem med vår webbserver, gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda orsak. Dessa IP-adresser används aldrig eller anges som personlig information.
Information som samlas in av MONZA för att bedöma kundanvändningen av våra tjänster används aldrig för att identifiera individer eller avslöjas i någon form. När det anses nödvändigt kan individer identifieras och motåtgärder genomförs med hjälp av IP-adresser för att skydda webbplatsen och MONZAs kunder.

Vårt företag använder sig av cookies och web beacon-teknik för att spåra den väg som kunderna tog för att besöka vår hemsida, registrera kundernas aktiviteter på vår hemsida och utvärdera och förbättra vår hemsida för att göra den mer användbar för kunderna. Vi använder inte cookies eller web beacon-teknik för att spela in information relaterad till enskilda kunder, så information om specifika kunder lagras aldrig eller används.
Den webbläsare som du använder kan vara inställd att avvisa cookies, eller att varna dig när cookies har skickats.

I vissa fall kan våra företags cookies lagras och annonser kan överföras via tredje part (eller andra webbplatser), baserat på tilldelning till tredje part (eller andra webbplatser) som vi har beställt för distribution av annonser.
Kunderna kan inaktivera användningen av cookies genom att radera dem.

SSL (Säkerhet)

Den här webbplatsen skyddar kundens integritet genom att använda SSL (Secure Sockets Layer, branschstandardskydd som krypterar information som skickas via Internet) för att säkerställa säker överföring av personlig information via denna webbplats. Personlig information krypteras automatiskt innan den skickas när kunder använder en webbläsare som är kompatibel med SSL.

Användning av personlig information

Den avsedda användningen av personuppgifter anges på varje webbsida där kunderna förväntas registrera det. MONZA använder aldrig sådan information för andra ändamål än de som anges.

Upplysande av personuppgifter till tredje part och sekundär användning av personlig information
Det finns fall som kan kräva att personuppgifter delas med en tredje part, beroende på vilken typ av tjänst som kunden begär via denna webbplats. I sådana fall kommer kunderna att informeras om att personuppgifter kommer att delas med en tredje part innan de uppmanas att ge sitt samtycke till att avslöja sådan information. (Till exempel vidarebefordras personuppgifter till lämplig biluthyrningsbyrå vid bokning, och information som namn och adresser ges till posttjänster för att skicka material till kunder.)

Utöver ovanstående fall delar MONZA aldrig personliga kundinformation med tredje part utan att först få kundens samtycke. Information kan emellertid delas utan att först konsultera kunden i sådana fall där det anses nödvändigt för att skydda livs- eller mänskliga rättigheter i nödsituationer eller i samarbete med en begäran från offentliga myndigheter som domstolar eller brottsbekämpande organ i enlighet med lagar och förordningar.

Hantera personlig information

MONZA hanterar strikt personlig information mottagen från kunder via denna webbplats för att förhindra förlust eller förlamning. Dessutom är personlig information skyddad i en miljö som endast är tillgänglig av systemadministratören på denna webbplats. MONZA genomför strikta säkerhetsåtgärder för att förhindra läckage mot tredje part eller obehörig förändring av data.
Om tjänster som är relaterade till driften av denna webbplats eller användningen och hanteringen av personuppgifter är underleverantörer, kontrollerar MONZA strikt övervakning och hantering av underleverantörers hantering av personuppgifter.

Kundansvar

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Det är kundens ansvar att fastställa sekretesspolicyerna för externa länkar.

Kunderna använder denna webbplats efter eget gottfinnande. MONZA påtar sig inget ansvar för skada som uppstår på grund av användningen av information som erhållits i utbyte mot personlig information från externa webbplatser kopplade till denna webbplats.

Kundförfrågningar angående personlig information

För information om hantering eller ändring av personlig information, vänligen kontakta numret nedan.
Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla lämplig information för att bekräfta kundidentitet.

Juridisk överensstämmelse och förbättringar

MONZA följer strikt lagar och förordningar om skydd av personuppgifter.
Bolaget följer löpande bolagsbestämmelser om ovanstående policyer och personuppgifter, och ibland görs revisioner. Alla ändringar redovisas på denna sida.

Obs! Den styrande lagen ska vara Greklands lagar. Om det föreligger några skillnader mellan det grekiska avtalet och det engelska avtalet, gäller det grekiska avtalet.